MONTAŽE

  
PREDNOSTI DOZ ZA
VOTLE STENE SO NAZORNO
OPISANE NA SLIKI

 

 

MONTAŽA DOZ ZA VOTLE STENE SM 68x40, SM 68x55 in SM 80x45

Izvrtamo izvrtino premera 68mm, za razvodno dozo SM 80x45 pa izvrtino premera 80mm.

Z obratom izvijača v desno se kovinska ploščica avtomatično obrne iz ležišča in s hitrim trostopenjskim navojem približa steni. Zatem z zmerno silo privijemo vijak, da ne deformiramo roba doze.

Ko je vtičnica ali stikalo povezano z vodniki, ga vstavimo v dozo, nastavimo v vodoravni položaj in privijemo.

Razvodno dozo SM 80x45 pa pokrijemo s pokrovom SM 78-80mm.

 

MONTAŽA DOZE RAZVODNE ZA VOTLE STENE VSM 105x105

Označevanje s priloženo šablono:

S pomočjo libele označimo začetno linijo.

Šablono postavimo ob začetno linijo, jo obrišemo in čez luknjice označimo sredine izvrtin premera 35mm.

Označevanje brez šablone:

Dozo naslonimo na steno s pomočjo libele. Preko luknjic v dozi označimo sredine izvrtin premera 35mm.

Izvrtamo 4 označene izvrtine premera 35mm.

Zarišemo črte med izvrtinami.

Steno izrežemo po črtah in po potrebi popravimo obliko roba s pilo.

Z obratom izvijača v desno se kovinska ploščica avtomatično obrne iz ležišča in s hitrim trostopenjskim navojem približa steni. Zatem z zmerno silo privijemo vijak, da ne deformiramo roba doze.

Ko je vezava v dozi končana, jo pokrijemo z brezvijačnim pokrovom, ki omogoča tudi dodatno pritrjevanje z vijaki, če je potrebno. Pokrov je tanek in se popolnoma prilega steni ter omogoča manjše prilagajanje vodoravnosti.

 
 

MONTAŽA DOZ ZA VOTLE STENE MODUL VM3 in VM4

Dozo naslonimo na steno s pomočjo libele. Preko luknjic v dozi označimo sredine izvrtin premera 68mm.

Izvrtamo 2 označeni izvrtini premera 68mm.

Obliko roba popravimo s pilo.

Z obratom izvijača v desno se kovinska ploščica avtomatično obrne iz ležišča in s hitrim trostopenjskim navojem približa steni. Zatem z zmerno silo privijemo vijak, da ne deformiramo roba doze.

Nosilec za stikala s pomočjo libele postavimo na dozo in ga privijemo.

Ko so vtičnice ali stikala zvezana, jih vstavimo v dozo in prekrijemo z okrasno masko.

V kolikor želimo dozo VM3 ali VM4 uporabiti za razvodno dozo oz. je doza začasno brez stikal, jo prekrijemo s pokrovom PM3/VM3 ali PM4/VM4.

 
 

MONTAŽA DOZE ZA VOTLE STENE MODUL VM7

Označevanje s priloženo šablono:

Šablono postavimo v vodoravni položaj s pomočjo libele.

Šablono obrišemo in skozi luknjici označimo sredini izvrtin premera 68mm.

Označevanje z dozo:

Dozo naslonimo na steno s pomočjo libele. Preko luknjic v dozi označimo sredine izvrtin premera 68mm.

Izvrtamo 2 označeni izvrtini premera 68mm.

Izrežemo ravni liniji med izvrtinama.

Z obratom izvijača v desno se kovinska ploščica avtomatično obrne iz ležišča in s hitrim trostopenjskim navojem približa steni. Zatem z zmerno silo privijemo vijak, da ne deformiramo roba doze.

 
 

SESTAVLJANJE PODOMETNIH DOZ SM 60-01 in SM 60-06

Doze SM 60-01 in SM 60-06 se lahko sestavljajo v poljubnih kombinacijah.

Za pokončno postavitev stikal, ki so skupaj v okvirju se sestavi samo dozo v dozo, za posamezna stikala pa se doda podaljšek SM 60-03.

Za prečno vezavo doz za stikala ali vtičnice, ki so skupaj v okvirju, uporabimo vezni člen SM 60-04.

Če so stikala ločena med seboj se med vezne člene doda še podaljšek SM 60-03, ki omogoča standardno medsrediščno razdaljo 91mm.

 
vrh